• da
 • en
 • es

Vores serviceydelser

We work for You
with tailor made service

Igennem vores mangeårige samarbejde med vores kunder og leverandører, har vi udviklet vores servicekoncept til at omfatte 4 hovedområder:

Du kan læse mere om hvert af de fire områder nedenfor. Som kunde kan du betragte vores serviceydelser som et menukort, du frit kan vælge imellem.

Langt de fleste af vore kunder foretrækker og forlanger, at vi står for alle væsentlige opgaver forbundet med at tilvejebringe de ønskede varer til kunden. Sagt med andre ord benytter vi vores servicekoncept til at sikre, vores kunder den rette vare, i den ønskede kvalitet, til den bedste pris og leveret rettidig.

Kvalitetskontrol

 • Sporbarhed: Vi sikre fuld sporbarhed af varen helt tilbage til den oprindelige producent eller leverandør.
 • Specifikationer: Vi definerer sammen med dig som kunde varens præcise specifikationer, og sikre, at den leverede vare lever op til specifikationen.
 • Pre-loading kontrol: Før hver forsendelse foretager vi forskellige kontroller af varen, før den afskibes/sendes. Kontrollerne variere fra produkt til produkt.
 • Rapportering for hver forsendelse: Som kunde tilbydes du alle rapporter vedrørende din vare. Dette sikre dig hurtig reaktion i tilfælde af tilbagekaldelser eller myndighedskrav om dokumentation. HHK A/S opbevarer under alle omstændigheder alle rapporter og dokumenter.
 • Tilbagekaldelses procedurer: Igennem vores eget egenkontrolprogram og vores fulde dokumentation og sporbarhed, kan vi hurtigt bidrage til effektive tilbagekaldelses procedurer.
 • Vareprøve-kontrol: Vi handler med fødevarer og altoverskyggende for vores virksomhed er fødevaresikkerheden på de produkter vi sælger. Vi sikre derfor altid at der bliver foretaget kontroller eller analyser af varepartier inden forsendelse.
 • Laboratorie analyser er et værktøj vi ofte anvender, når vi ønsker ekstra sikkerhed eller bekræftelse på tidligere foretagne analyser.

Leverandørudvælgelse

Vores leverandører er en hjørnesten i vores forretningsmodel. Vi tilbyder kvalitetsvarer til vores mange kunder og samarbejdet med vores leverandører er derfor helt essentielt. De fleste af vores leverandører, har vi arbejdet sammen med i årtier. De er kendetegnet ved at være blandt de dygtigste, fleksible og altid parat til at imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi er stolte af vores leverandører!

De er bl.a. udvalgt på baggrund af deres:
 • Certificeringer: Vi arbejder kun med virksomheder, som opfylder de krav vores kunder, myndigheder og vi selv stiller
 • CSR: Vi er selv en ansvarlig producent (Dominique Bananas), som vægter vores sociale ansvar og hensynet til naturen højt. Vi forlanger ikke store forkromede CSR-strategier af vores leverandører, men vi forventer en indsats for at medarbejdere trives og naturen beskyttes.
 • Gennemsigtighed: Vi forlanger at vores leverandører er 100% transparente og at alle oplysninger er til rådighed for os og vores kunder.
 • Auditering: Alle vores leverandører bliver auditeret enten af vores egne folk fra vores egen kvalitetsafdeling, eller fra eksterne certificerede auditører. Nogle af vores kunder vælger selv at forestå auditering med egne skemaer.
 • Økonomi: Vi kontrollerer ligeledes vores leverandøres finansielle situation og bankforhold.

Logistik

Vores mange år med international handel, har givet os stor erfaring med logistik og frem for alt adgang til et netværk af meget konkurrencedygtigt samarbejdspartnere, som har logistik som deres speciale. I samarbejde med disse, har vi opbygget en effektiv Supply Chain Management.
 • Hvis vores kunder, vælger selv at stå for importen, sikre vi at vores kunde har alle nødvendige dokumenter til rådighed.
 • Dokumenter og lasthåndtering i forbindelse med POL (Port of loading) og POD (Port of Discharge/Delivery): Vi håndterer alle dokumenter i forbindelse med lastning, losning, fortoldning osv.
 • Supply agreement and program: Vi tilbyder vores kunder faste leveringsprogrammer hvor f.eks. prisen låses fast. Det giver vores kunder ro og stabilitet i et ofte volatilt marked.
 • Fuld detaljeret og gennemsigtig omkostningsstruktur: Vi er en transparent virksomhed, som ønsker at være et effektivt værktøj for vores kunder. Vi opererer derfor med et princip om at dele hele omkostningsstrukturen med vores kunder – det bliver vi alle mere effektive af.

Kommercialisering

Vi ønsker at støtte vores kunder bedst muligt, således at vores kunder lykkedes bedst muligt med deres strategier. Det gør vi bl.a. ved at:
 • Vi udvikler sammen med leverandørerne og vores kunder, på områder som produktudvikling, design og emballage
 • Vi tilbyder vores kunder stærke brands/mærkevarer, egne mærker/Private Labels eller HHKs’ egne mærker.
 • Vi kan tilbyde vores kunder eksklusive forhandlerrettigheder på udvalgte mærker.
 • Vi tilbyder i særlige tilfælde investering og medejerskab hos vores kunder og leverandører.
 • Vi giver vores kunder et klart billede af markedet på de væsentligste parametre
 • Vi forestår al forhandling og tenderhåndtering
 • Vi tilbyder vores kunder attraktive betalingsbetingelser og frit valg af møntfod.
 • Vi tilbyder finansiering.

Danmark

 • Havnegade 39
  1058 Copenhagen
 • +45 96216060
 • Daniel Jesus Aagaard Soto

Colombia

 • Ed.Bahia Centro of 805
  Cra 1a No 22-58
  Santa Marta - Colombia
 • +57 5431 83 83
 • +57 315 355 34 92
 • Louis Hesselholt

Chile

 • Tahiti 6518
  Vitacura
  Santiago
 • +59 9 8502 9313
 • Niels Gaitaud

USA - Seattle

 • HHK A/S Seattle / USA
  2922 Eastlake Ave East
  Seattle, Wa. 98102
 • 206 323 3325
 • Dale Sherrow
×
Danmark
Menu